1. به طور کلي محيط اينترنت به همان ميزان ساير محيط هاي ارتباطي مانند پست، دورنگار و تلفن براي انتقال اطلاعات محرمانه امنيت دارد. در کليه اين محيط ها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همين دليل ضمن آنکه میهن مکتب تمام تلاش خود را براي ايجاد محيطي امن براي نگهداري و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه مي نمايد، با اين حال از جانب احتياط از خريداران، فروشندگان و بازاریابان مي خواهد که هميشه ارتباطات آنلاين اينترنتي خود را نا امن فرض نمايند. میهن مکتب هيچ گونه مسئوليتي در رابطه با امنيت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهاي خود با جاهاي ديگر را نمي پذيرد.
  2. میهن مکتب با تدابير امنيتي خود مسئول حفظ امنيت پايه سرويس هاي خود مي باشد.
  3. میهن مکتب مسئوليتي نسبت به ضعف ايمني ناشي از نرم افزارها، application  ها و يا برنامه هاي مورد استفاده خريدار و فروشنده  ندارد.
  4. میهن مکتب مسئوليتي نسبت به امنيت تبادل داده ما بين خريدار و سرورهای بانکی ندارد.
  5. میهن مکتب مسئوليتي نسبت به در اختيار گرفتن کلمه عبور حساب کاربری خريدار، فروشنده و توسط اشخاص ثالث ندارد.
  6. میهن مکتب موظف به رعايت محرمانگي کليه داده های موجود در حساب کاربری خريدار، فروشنده و بازاریاب مي باشد و همچنين آن را در اختيار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.
  7. میهن مکتب تلاش خود را براي حصول بالاترين سطح امنيت ممکن براي حساب کاربری خريداران، فروشندگان و بازاریابان انجام مي دهد از اين رو میهن مکتب نسبت به اموري که در حيطه مسئوليت خريدار و فروشنده از لحاظ نگهداري امنيت حساب خود مي باشد مسووليتي ندارد.
  8. در صورت نیاز خریدار و فروشنده جهت برطرف کردن مشکلات غیر مرتبط با وظایف میهن مکتب، میهن مکتب بنا به حجم کار ، مجاز به دریافت هزینه اضافه جهت رفع مشکل می باشد.