خانه – میهن مکتب

کاربران میهن مکتب در مورد چه چیزی صحبت می کنند ؟

[eddpostmp mp_layout_style=”layout_style_one” total_items=”6″ thumbnail_size=”80″ thumbnail_size_height=”80″ kiwi_edd_excerpt_or_content=”excerpt” mp_post_excerpt_length=”60″ mp_post_excerpt_ending=”…” truncate_title=”yes” grid_truncate_lenght=”one-line” mp_orderby=”comment_count” mp_offset=”0″ mp_category=”398″]
[ultimate_exp_section title=”اختصاصی دبیران | تدریس درکلاس” new_title=”پاورپوینت های اختصاصی | ویژه دبیران گرامی” text_color=”#ffffff” background_color=”#ff5722″ text_hovercolor=”#212121″ bghovercolor=”#ff7c54″ title_active=”#ffffff” title_active_bg=”#ff6e40″ cnt_bg_color=”#ffc4b2″ icon=”Defaults-group users” new_icon=”Defaults-file-powerpoint-o” icon_align=”top” icon_color=”#dd3333″ icon_hover_color=”#0c0c0c” icon_active_color=”#000000″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_hoverbg=”#ffffff” icon_active_color_bg=”#ffffff” exp_effect=”fadeToggle” title_font_size=”desktop:16px;” title_margin=”margin-top:5px;”]

ویژگی های کلیدی

 1. جلوگیری از اتلاف زمان
 2. تدریس کامل کتاب + مطالب جانبی
 3. تقویت درک شهودی دانش آموزان کلاس
 4. راندمان و بازدهی بهتر کلاس درس
 5. در دسترس بودن همیشگی محتوا برای تدریس
 6. دارای انیمیشن و متحرک سازی مطالب به ویژه بخش هندسی
 7. و… 

اطلاعات تکمیلی در صفحات پایین

[/ultimate_exp_section]
[ultimate_exp_section title=”ویژه دانش آموزان | آموزش جامع” new_title=”آموزش های جامع | ویـــژه دانش آموزان عزیز” text_color=”#ffffff” background_color=”#88aa2a” text_hovercolor=”#212121″ bghovercolor=”#bdbf41″ title_active=”#ffffff” title_active_bg=”#4e8c23″ cnt_bg_color=”#e6ee9c” icon=”Defaults-group users” new_icon=”Defaults-file-powerpoint-o” icon_align=”top” icon_color=”#33691e” icon_hover_color=”#0c0c0c” icon_active_color=”#000000″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_hoverbg=”#ffffff” icon_active_color_bg=”#ffffff” exp_effect=”fadeToggle” title_font_size=”desktop:16px;” title_margin=”margin-top:5px;”]

ویژگی های کلیدی

 1. دسترسی به معلم خصوصی در هر زمان از سال تحصیلی
 2. همزمان با تدریس در کلاس ، رفع ایرادات و اشکالات ..
 3. در برگیرنده همه مطالب کتاب خط به خط
 4. یادگیری مطالب به طور کامل و دقیق
 5. افزایش درک شهودی مطالب
 6. آموزش ویدیویی تدریس تمامی مطالب
 7. انواع نمونه سوال با پاسخ + آزمون فصل
 8. و …
[/ultimate_exp_section]

جدیدترین مطالب میهن مکتب

پیشنهاد میهن مکتب به شما

[eddrecent mp_grid_design_layout=”gridstyle-one” mp_grid_design_columns=”design_columns_three” mp_grid_design_equal_heights=”yes” mp_category=”674″ mp_offset=”0″]

جدبدترین مطالب میهن مکتب

[eddpostmp mp_layout_style=”layout_style_three” total_items=”10″ thumbnail_size=”80″ thumbnail_size_height=”80″ mp_post_excerpt_length=”50″ mp_post_excerpt_ending=”…” mp_offset=”0″]

تبلیغات

میهن مکتب
در حال به روز رسانی این قسمت …