نادری 20 یا نادری بیست ، داستان تحقق یک رویا

نادری 20 یا نادری بیست ، داستان تحقق یک رویا

فرصت را غنیمت شمرده و در ابتدا از اینکه این مجموعه آموزشی را انتخاب کرده اید سپاسگزاریم
امروزه اهمیت کسب علم و دانش بر هیچکس پوشیده نیست ، لذا کیفیت و روش های متنوع یادگیری از اهمیت بسیاری برخوردار است

پس از گذشت سال ها و کسب تجربه در تدریس و نظام آموزشی میهن عزیزمان ایران همواره بهبود کمی و کیفی آن از آرزوهای دیرینه بوده است ؛ از سال 1389 روند تهیه و تولید محصولات آموزشی مفید و کاربردی شروع و با توجه به بازخورد خوب آن ، این امر به طور جدی پیگیری شد تا در سال های اخیر مجموعه های آموزشی کامل ریاضی هفتم ، هشتم و نهم در سایت اینترنتی میهن مکتب ( نادری بیست یا نادری 20 سابق ) و درقالب لوح فشرده عرضه گردید

 با استفاده از سایت اینترنتی ، لوح فشرده  ، بسته های آموزشی ، همکاری معلمان و صاحب نظران تلاش می نماییم بستری مفید و پویا در اختیار دانش آموزان عزیز و دبیران محترم قرار دهیم

در راستای تحقق آن آرزو میهن مکتبهمراه ما خوهد بود