جستجوی پیشرفته فایل های آموزشی - میهن مکتب

میهن مکتب

پایگاه جامع درسی
0

جستجوی پیشرفته فایل های آموزشی

انتخاب پایه

آموزش ریاضی دهم - ریاضی فیزیک و تجربی | میهن مکتب
آموزش ریاضی دهم - ریاضی فیزیک و تجربی
تعداد دریافت : ۲بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۵ ۰۱:۵۵:۲۰

ریاضی هشتم
فصل پنجم ریاضی هشتم | بردار و مختصات
تعداد دریافت : ۸۴بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۲ ۰۹:۵۹:۱۹

ریاضی هشتم
فصل چهارم ریاضی هشتم | جبر ومعادله
تعداد دریافت : ۵۲بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۸ ۱۶:۲۴:۲۶

ریاضی هشتم
فصل دوم ریاضی هشتم | عدد های اول
تعداد دریافت : ۴۶بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۵ ۰۱:۵۱:۳۷

مطالب ریاضی هفتم
فصل پنجم ریاضی هفتم | شمارنده ها و اعداد اول
تعداد دریافت : ۸۳بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۲ ۰۹:۱۱:۴۷

مطالب ریاضی هفتم
فصل چهارم ریاضی هفتم | هندسه و استدلال
تعداد دریافت : ۷۵بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۲ ۰۹:۴۹:۵۶

مطالب ریاضی هفتم
فصل سوم ریاضی هفتم | جبر و معادله
تعداد دریافت : ۹۶بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۲ ۰۹:۰۵:۰۶

مطالب ریاضی هفتم
فصل دوم ریاضی هفتم | عدد های صحیح
تعداد دریافت : ۳۸بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۸ ۱۷:۱۰:۰۵

مطالب ریاضی هفتم
فصل اول ریاضی هفتم | راهبردهای حل مسئله
تعداد دریافت : ۷۷بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۲ ۰۸:۵۸:۰۴

ریاضی ریاضی نهم
فصل چهارم ریاضی نهم | توان و ریشه
تعداد دریافت : ۸۷بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۲ ۱۰:۳۵:۱۴

ریاضی ریاضی نهم
فصل سوم ریاضی نهم | استدلال و اثبات در هندسه
تعداد دریافت : ۱۱۱بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۲ ۱۰:۳۲:۲۲

ریاضی ریاضی نهم
فصل دوم ریاضی نهم | عدد های حقیقی
تعداد دریافت : ۱۱۷بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۲ ۱۰:۲۸:۲۵

آموزش ریاضی شششم
آموزش ریاضی ششم
تعداد دریافت : ۱۵۲بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۱ ۱۹:۰۱:۰۸

آزمون های ورودی دهم
تعداد دریافت : ۲بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۸-۱۱-۰۹ ۰۱:۴۴:۴۲

آموزش جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم اعداد صحیح
تعداد دریافت : ۲بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۸-۰۷-۱۸ ۰۳:۲۶:۰۵

ریاضی ریاضی نهم
فصل پنجم ریاضی نهم | عبارت های جبری
تعداد دریافت : ۲۲۹بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۲ ۱۰:۱۵:۴۵

مطالب ریاضی هفتم
فصل ششم ریاضی هفتم | سطح و حجم
تعداد دریافت : ۲۳۷بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۲ ۰۹:۱۵:۲۱

آموزش ریاضی نهم
تعداد دریافت : ۴۸۲بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۱ ۱۹:۰۰:۰۹

آموزش ریاضی هشتم
تعداد دریافت : ۴۱۶بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۱ ۱۸:۵۹:۴۴

آموزش ریاضی هفتم
تعداد دریافت : ۳۹۶بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۴-۱۱ ۱۹:۰۱:۰۴

0 دیدگاه

No Comment.