میهن مکتب

پایگاه جامع درسی
0

جستجوی پیشرفته فایل های آموزشی

انتخاب پایه

جزوه شب امتحان ریاضی هشتم
جزوه شب امتحان ریاضی هشتم
تعداد دریافت : ۴۳بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۱۰ ۱۹:۵۵:۵۹

پاورپوینت های ریاضی دهم
آموزش ریاضی دهم - ریاضی فیزیک و تجربی
تعداد دریافت : ۳۹بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۱۱ ۱۱:۱۵:۴۵

فصل پنجم ریاضی هشتم | بردار و مختصات
فصل پنجم ریاضی هشتم | بردار و مختصات
تعداد دریافت : ۱۰۵بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۲۰ ۱۵:۵۳:۱۴

فصل چهارم ریاضی هشتم | جبر ومعادله
فصل چهارم ریاضی هشتم | جبر ومعادله
تعداد دریافت : ۶۶بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۲۰ ۱۵:۴۵:۰۸

فصل دوم ریاضی هشتم | عدد های اول
فصل دوم ریاضی هشتم | عدد های اول
تعداد دریافت : ۶۳بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۶-۰۲ ۰۱:۱۰:۰۲

فصل پنجم ریاضی هفتم | شمارنده ها و اعداد اول
تعداد دریافت : ۱۰۷بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۳۱ ۲۰:۴۱:۳۳

فصل چهارم ریاضی هفتم | هندسه و استدلال
تعداد دریافت : ۱۰۱بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۲۰ ۱۱:۴۲:۳۳

فصل سوم ریاضی هفتم | جبر و معادله
تعداد دریافت : ۱۳۴بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۲۸ ۲۳:۳۷:۴۸

فصل دوم ریاضی هفتم | عدد های صحیح
تعداد دریافت : ۵۴بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۲۰ ۱۱:۲۳:۰۴

فصل اول ریاضی هفتم | راهبردهای حل مسئله
تعداد دریافت : ۱۰۶بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۰۹ ۱۷:۴۰:۰۶

فصل چهارم ریاضی نهم | توان و ریشه
فصل چهارم ریاضی نهم | توان و ریشه
تعداد دریافت : ۱۱۸بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۲۰ ۱۹:۰۷:۰۱

فصل سوم ریاضی نهم
فصل سوم ریاضی نهم | استدلال و اثبات در هندسه
تعداد دریافت : ۱۵۰بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۲۰ ۱۸:۴۲:۰۳

فصل دوم ریاضی نهم
فصل دوم ریاضی نهم | عدد های حقیقی
تعداد دریافت : ۱۱۹بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۲۰ ۱۸:۲۲:۲۸

آموزش ریاضی ششم
آموزش ریاضی ششم
تعداد دریافت : ۲۱۶بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۶-۰۱ ۱۳:۲۶:۴۴

آزمون های ورودی دهم | مدارس خاص
تعداد دریافت : ۴۲بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۶-۲۲ ۰۲:۲۸:۰۴

آموزش جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم اعداد صحیح
تعداد دریافت : ۱۵بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۶-۰۱ ۱۹:۳۶:۵۳

فصل پنجم ریاضی نهم
فصل پنجم ریاضی نهم | عبارت های جبری
تعداد دریافت : ۲۵۱بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۲۰ ۱۸:۴۰:۴۲

فصل ششم ریاضی هفتم | سطح و حجم
تعداد دریافت : ۲۸۵بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۱۰ ۱۸:۴۲:۵۱

آموزش ریاضی نهم
تعداد دریافت : ۶۶۹بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۰۳ ۱۴:۵۳:۱۸

آموزش ریاضی هشتم
تعداد دریافت : ۵۲۹بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۰۳ ۱۵:۰۰:۲۸

آموزش ریاضی هفتم
تعداد دریافت : ۵۰۸بار
آخرین ویرایش : ۲۰۱۹-۰۵-۰۳ ۱۵:۰۰:۴۹

0 دیدگاه

No Comment.