0
لیست مطالب
رادیکال ۵

نمایش اعداد رادیکالی روی محور ۲

در این ویدیو نمایش اعداد رادیکال 5 و چند مثال دیگر را خواهید دید
شیب و عرض از مبدأ

تغییرات شیب و عرض از مبدأ

مشاهده ویدیوی تغییرات شیب و عرض از مبدأ
مستند راز بزرگ ریاضی

مستند راز بزرگ ریاضی

مستند زیبای  راز بزرگ ریاضی اگه ریاضی می خونی حتماً ببین   
وجه رنگی مکعب

مکعب رنگی

در این ویدیو پاسخ سوال 8 صفحه 78 ریاضی هفتم را با انیمیشن می بینید
پاور تصویر شاخص

دید از جهت های مختلف

در این ویدیو دیدازجهت های مختلف شکل سوال 5 صفه 81 کتاب ریاضی هفتم را می بینید
دید از جهت های مختلف

دید از جهت های مختلف

در این ویدیو کوتاه دید از جهت های مختلف شکل صفحه 81 کتاب ریاضی هفتم ، سوال 8 را مشاهده می کنید   زمان : 30 ثانیه
رابطه فیثاغورس

رابطه فیثاغورس

در این ویدیو با انیمیشن رابطه فیثاغورس را مشاهده می کنید همچنین سوال 2 صفحه 85 کتاب ریاضی هشتم
شکل های هم نهشت

شکل های هم نهشت (۸۸)

دراین ویدیو سوال 3 صفحه 88 از کتاب ریاضی هشتم  با انیمیشن توضیح داده شده است .
هم نهشتی مثلث ها

حالت های هم نهشتی مثلث ها

مشاهده حالت های هم نهشتی مثلث ها به صورت فیلم و انیمیشین
تجزیه عبارت های جبری

تجزیه عبارت های جبری

فاکتورگیری - اتحادها - دسته بندی
1 2 3