اطلاعیه پشتیبانی آذر 1400 : هرگونه سوال و ارتباط با پشتیبانی را از طریق ارسال تیکت پشتیبانی ( دسترسی از حساب کاربری ) پیگیری نمایید
0
03191010280
محتوای فرمت
فصل 6 ریاضی نهم

آموزش خط و معادله های خطی _ فصل شش ریاضی نهم

در این ویدیو درس اول  فصل شش ریاضی نهم " معادله خط " صفحه های 96 تا 100 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است   در این ویدیو تمرین درس اول  فصل شش ریاضی نهم " معادله خط ...
فصل 5 ریاضی نهم

آموزش عبارت‌های جبری _ فصل پنج ریاضی نهم

در این ویدیو درس اول  فصل پنج ریاضی نهم " عبارت های جبری و مفهوم اتحاد " صفحه های 79 تا 84 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است   در این ویدیو تمرین درس اول  فصل پنج ریاضی ...
فصل 4 ریاضی نهم

آموزش توان و ریشه _ فصل چهارم ریاضی نهم

در این ویدیو درس اول  فصل چهارم ریاضی نهم " توان صحیح " صفحه های 60 تا 63 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است   در این ویدیو تمرین درس اول  فصل چهارم ریاضی نهم " توان صحیح ...
فصل 3 ریاضی نهم

آموزش استدلال و اثبات در هندسه _ فصل سوم ریاضی نهم

در این ویدیو درس اول  فصل سوم ریاضی نهم "استدلال " صفحه های 33 تا 34 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل سوم ریاضی نهم "استدلال  " صفحه 35 مطابق با ...
فصل 2 ریاضی نهم

آموزش عددهای حقیقی _ فصل دوم ریاضی نهم

در این ویدیو درس اول  فصل دوم ریاضی نهم "عددهای گویا  " صفحه های 19 تا 22 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل دوم ریاضی نهم "عددهای گویا  " صفحه 22 ...
فصل 1 ریاضی نهم

آموزش مجموعه ها _ فصل اول ریاضی نهم

در این ویدیو درس اول  فصل اول ریاضی نهم "معرفی مجموعه  " صفحه های 2 تا 5 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل اول ریاضی نهم "معرفی مجموعه  " صفحه 6 ...
فصل 9 ریاضی هشتم

آموزش دایره _ فصل نهم ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل نهم ریاضی هشتم " خط و دایره " صفحه های 138 تا 141 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل نهم ریاضی هشتم " خط و ...
فصل 8 ریاضی هشتم

آموزش آمار و احتمال _ فصل هشت ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل هشت ریاضی هشتم " دسته بندی داده ها " صفحه های 120 تا 122 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل هشت ریاضی هشتم " دسته ...
فصل 6ریاضی هشتم

آموزش مثلث _ فصل شش ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل شش ریاضی هشتم " رابطه فیثاغورس " صفحه های 84 تا 87 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل شش ریاضی هشتم " رابطه فیثاغورس " ...
فصل 5 ریاضی هشتم

آموزش بردار و مختصات _ فصل پنج ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل پنج ریاضی هشتم " جمع بردارها " صفحه های 70 تا 73 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل پنج ریاضی هشتم " جمع بردارها " ...
1 2 3 4 9