اطلاعیه پشتیبانی آذر 1400 : هرگونه سوال و ارتباط با پشتیبانی را از طریق ارسال تیکت پشتیبانی ( دسترسی از حساب کاربری ) پیگیری نمایید
0
03191010280
محتوای فرمت
فصل 4 ریاضی هشتم

آموزش جبر و معادله _ فصل چهار ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل چهار ریاضی هشتم " ساده کردن عبارت های جبری " صفحه های 52 تا 54 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل چهار ریاضی هشتم " ...
فصل 3 ریاضی هشتم

آموزش چند ضلعی ها _ فصل سوم ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل سوم ریاضی هشتم " چندضلعی ها و تقارن " صفحه های 30 تا 33 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل سوم ریاضی هشتم " چندضلعی ...
فصل 2ریاضی هشتم

آموزش عددهای اول _ فصل دوم ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل دوم ریاضی هشتم " عددهای اول " صفحه های 20 تا 22 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل دوم ریاضی هشتم " عددهای اول " ...
فصل 1 ریاضی هشتم

آموزش عددهای صحیح و گویا _ فصل اول ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل اول ریاضی هشتم " یاد آوری عددهای صحیح " صفحه های 2 تا 4 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل اول ریاضی هشتم " یاد ...
فصل 9ریاضی هفتم

آموزش آمار و احتمال _ فصل نهم کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 9 ریاضی هفتم " جمع آوری و نمایش داده ها " صفحه های 112 تا 113 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 9 ریاضی هفتم ...
فصل 8 ریاضی هفتم

آموزش بردار و مختصات _ فصل هشتم کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 8 ریاضی هفتم " پاره خط جهت دار " صفحه های 98 تا 99 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 8 ریاضی هفتم " پاره ...
فصل 6 ریاضی هفتم

آموزش سطح و حجم _ فصل ششم کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 6 ریاضی هفتم " حجم های هندسی " صفحه های 70 تا 71 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 6 ریاضی هفتم " حجم های ...
فصل 5 ریاضی هفتم

آموزش شمارنده‌ها و اعداد اول _ فصل پنج کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 5 ریاضی هفتم " عدد اول " صفحه های 56 تا 57 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 5 ریاضی هفتم " عدد اول " ...
فصل 4 ریاضی هفتم

آموزش هندسه و استدلال _ فصل چهارم کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 4 ریاضی هفتم " روابط بین پاره خط ها " صفحه های 42 تا 44 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 4 ریاضی هفتم " ...
فصل 3 ریاضی هفتم

آموزش جبر و معادله _ فصل سوم ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 3 ریاضی هفتم " الگوهای عددی " صفحه های 28 تا 29 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 3 ریاضی هفتم " الگوهای عددی " ...
1 2 3 4 5 9