0
لیست مطالب
شکل های هم نهشت

شکل های هم نهشت (۸۸)

دراین ویدیو سوال 3 صفحه 88 از کتاب ریاضی هشتم  با انیمیشن توضیح داده شده است .
هم نهشتی مثلث ها

حالت های هم نهشتی مثلث ها

مشاهده حالت های هم نهشتی مثلث ها به صورت فیلم و انیمیشین
تجزیه عبارت های جبری

تجزیه عبارت های جبری

فاکتورگیری - اتحادها - دسته بندی
نیمساز

نیمساز زاویه

رسم نیمساز زاویه به کمک پرگار و خط کش
عمود منصف یک پاره خط

عمود منصف یک پاره خط

رسم عمود منصف یک پاره خط با استفاده از خط کش و پرگار
۶

رابطه حجم منشور (۲)

دو تا ویدیو در رابطه با حجم منشور تهیه شده حتماً هر دو را مشاهده بفرمائید. در این ویدیو(شماره 2) رابطه حجم منشور را با شکل می بینید . زمان : 7 دقیقه  مشاهده ویدیو(شماره 1) زمان : 3 دقیقه ...
۶

رابطه حجم منشور (۱)

دو تا ویدیو در رابطه با حجم منشور تهیه شده حتماً هر دو را مشاهده بفرمائید. در این ویدیو(شماره 1) رابطه حجم منشور را با شکل می بینید . زمان : 3 دقیقه و 45 ثانیه   مشاهده ویدیو(شماره 2) ...
۴

معرفی حجم های منشوری

پایه هفتم : در این ویدیو به معرفی حجم های منشوری می پردازیم قاعده منشور وجه های جانبی یال منشور رأس منشور
۴

اتحاد یک پایه مشترک ریاضی نهم (۹)

(ویدیو) معرفی اتحاد یک پایه مشترک  
۷

اتحاد مزدوج

(ویدیو)معرفی اتحاد مزدوج با شکل (2)
1 2