0
لیست مطالب
۴

معرفی حجم های منشوری

پایه هفتم : در این ویدیو به معرفی حجم های منشوری می پردازیم قاعده منشور وجه های جانبی یال منشور رأس منشور
۴

اتحاد یک پایه مشترک ریاضی نهم (۹)

(ویدیو) معرفی اتحاد یک پایه مشترک  
۷

اتحاد مزدوج

(ویدیو)معرفی اتحاد مزدوج با شکل (2)
۴

اتحاد مزدوج

با تمرین زیاد سعی کنید اتحاد ها را بخاطر بسپارید (ویدیو) معرفی  اتحاد مزدوج با استفاده از شکل
۴

اتحاد مربع سه جمله

اتحاد مربع سه جمله را به کمک شکل ببینید
۴

اتحاد مربع دو جمله ای

اتحاد مربع مجموع دو جمله اتحاد مربع تفاضل دو جمله
turkish-yos

حل مسئله روی جلد کتاب ریاضی هفتم

جواب مسئله ی پشت جلد کتاب ریاضی هفتم ابو جعفر محمد ایوب حاسب طبری حکیم و دانشمند ایرانی در قرن پنجم هجری و از جمله ریاضیدانانی بوده است که در علم حساب و هندسه    کارهای بزرگی انجام داده است. از ...
۶

تبدیلات هندسی

درس سوم فصل چهارم ریاضی هفتم انتقال: اگه شکل روی یه صفحه از جایی که قرار داره به محل دیگه ای بره ولی اندازه و جهتش تغییر نکنه، اونوقت میگیم تصویر جدید، انتقال یافته شکل هست. تقارن محوری: اگه قرینه یه شکل ...
۶

تبدیلات متوالی روی چهارضلعی

۶

تبدیلات متوالی روی مثلث

1 2