اطلاعیه پشتیبانی آذر 1400 : هرگونه سوال و ارتباط با پشتیبانی را از طریق ارسال تیکت پشتیبانی ( دسترسی از حساب کاربری ) پیگیری نمایید
0
03191010280
محتوای ششم
روش مطالعه ریاضی

روش مطالعه ریاضی

فصل سوم ریاضی ششم

آموزش اعداد اعشاری _ فصل سوم کتاب ریاضی ششم

در این ویدیو درس اول فصل 3  ریاضی ششم یعنی " یاد آوری عددهای اعشاری " صفحه های 43 تا 46 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است تمرین درس اول فصل 4 ریاضی ششم در این ویدیو تمرین ...
فصل دوم ریاضی ششم

آموزش کسر _ فصل دوم کتاب ریاضی ششم

در این ویدیو درس اول فصل 2  ریاضی ششم یعنی " جمع و تفریق کسرها " صفحه های 24 تا 26 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است تمرین درس اول فصل 4 ریاضی ششم در این ویدیو تمرین ...
فصل اول ریاضی ششم

آموزش الگوهای عددی _ فصل اول کتاب ریاضی ششم

در این ویدیو درس اول فصل 1 ریاضی ششم یعنی " الگو های عددی " صفحه های 2 تا 5 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است تمرین درس اول فصل 4 ریاضی ششم در این ویدیو تمرین درس ...
فصل چهارم ریاضی ششم

آموزش تقارن و مختصات _فصل چهارم ریاضی ششم

در این ویدیو درس اول فصل 4  ریاضی ششم یعنی " مرکز تقارن و تقارن مرکزی " صفحه های 64 تا 68 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است تمرین درس اول فصل 4 ریاضی ششم در این ویدیو ...
فصل پنجم ریاضی ششم

آموزش اندازه گیری _ فصل پنج کتاب ریاضی ششم

در این ویدیو درس اول فصل 5 ریاضی ششم یعنی " طول و سطح  " صفحه های 88 تا 91 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است تمرین درس اول فصل 5 ریاضی ششم در این ویدیو تمرین درس ...
فصل ششم ریاضی ششم

آموزش تناسب و درصد _ فصل شش کتاب ریاضی ششم

در این ویدیو درس اول فصل 6 ریاضی ششم یعنی " کسر ، نسبت و تناسب   " صفحه های 110 تا 113 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است تمرین درس اول فصل 6 ریاضی ششم در این ویدیو ...
فصل هفتم ریاضی ششم

آموزش تقریب _ فصل هفت کتاب ریاضی ششم

در این ویدیو درس اول فصل 7 ریاضی ششم یعنی " تقریب  " صفحه های 132 تا 135 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است تمرین درس اول فصل 7 ریاضی ششم در این ویدیو تمرین درس اول یعنی ...
سوال ششم

سوالات فصل به فصل کتاب ریاضی ششم

ریاضی ششم سوال های فصل به فصل ویژه میهن مکتب پاسخ سوالات به صورت اسلاید  و pdf در برنامه اندروید میهن مکتب پاسخ سوالات به صورت اسلاید  و pdf در برنامه اندروید میهن مکتب پاسخ سوالات به صورت اسلاید  و ...
کتاب و راهنمای تدریس ریاضی

کتاب ریاضی ششم|کتاب ریاضی هفتم|کتاب ریاضی هشتم|کتاب ریاضی نهم | راهنمای تدریس 1400-1399

کتاب ریاضی ششم | کتاب ریاضی هفتم | کتاب ریاضی هشتم | کتاب ریاضی نهم |  راهنمای تدریس ریاضی ششم | راهنمای تدریس ریاضی هفتم | راهنمای تدریس ریاضی هشتم |راهنمای تدریس ریاضی نهم     پیشنهاد میکنم از کاملترین ...