ریاضی هفتم ، ریاضی هشتم و ریاضی نهم ویژه دبیران ویرایش 1400 منتشر شد . لازم به ذکر است در صورت نیاز به ارتباط با پشتیبانی از طریق تیکت یا واتساپ شماره بالای سایت در خدمتیم . مدت زمان پاسخگویی ۱ تا ۳ روز کاری
0
03191010280
محتوای هفتم
روش مطالعه ریاضی

روش مطالعه ریاضی

فصل 9ریاضی هفتم

آموزش آمار و احتمال _ فصل نهم کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 9 ریاضی هفتم " جمع آوری و نمایش داده ها " صفحه های 112 تا 113 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 9 ریاضی هفتم ...
فصل 8 ریاضی هفتم

آموزش بردار و مختصات _ فصل هشتم کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 8 ریاضی هفتم " پاره خط جهت دار " صفحه های 98 تا 99 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 8 ریاضی هفتم " پاره ...
فصل 6 ریاضی هفتم

آموزش سطح و حجم _ فصل ششم کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 6 ریاضی هفتم " حجم های هندسی " صفحه های 70 تا 71 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 6 ریاضی هفتم " حجم های ...
فصل 5 ریاضی هفتم

آموزش شمارنده‌ها و اعداد اول _ فصل پنج کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 5 ریاضی هفتم " عدد اول " صفحه های 56 تا 57 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 5 ریاضی هفتم " عدد اول " ...
فصل 4 ریاضی هفتم

آموزش هندسه و استدلال _ فصل چهارم کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 4 ریاضی هفتم " روابط بین پاره خط ها " صفحه های 42 تا 44 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 4 ریاضی هفتم " ...
فصل 3 ریاضی هفتم

آموزش جبر و معادله _ فصل سوم ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 3 ریاضی هفتم " الگوهای عددی " صفحه های 28 تا 29 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 3 ریاضی هفتم " الگوهای عددی " ...
فصل 2 ریاضی هفتم

آموزش عددهای صحیح _ فصل دوم ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 2 ریاضی هفتم " معرفی عددهای علامت دار " صفحه های 14 تا 16 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 2 ریاضی هفتم " معرفی ...
فصل 1 ریاضی هفتم

آموزش راهبردهای حل مسئله _ فصل اول ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول و دوم فصل 1 ریاضی هفتم یعنی " راهبرد رسم شکل و راهبرد الگو سازی  " صفحه های 2 و 3 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است پیشنهاد میکنم از کاملترین برنامه جامع ...
فصل7ریاضی هفتم

آموزش توان و جذر _ فصل هفت کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول یعنی " توان " صفحه های 84 و 85 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است تمرین درس اول فصل 7 ریاضی هفتم در این ویدیو تمرین درس اول یعنی " تمرین صفحه 86 ...
1 2