ادامه مطلب
9 آذر 1398

مدارس اصفهان یکشنبه 10 آذر تعطیل شد

کمیته اضطرار آلودگی هوا مستقر در اداره کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با توجه به شاخص آلودگی هوای ناسالم برای گروه های […]