پراخت ناموفق

پرداخت شما ناموفق بود. لطفا دوباره امتحان کنید

درصورتی که مبلغ از حساب شما کسر شده است طی 24 الی 72 ساعت آینده مبلغ کسر شده به حساب شما عودت داده خواهد شد.

در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق فرم تماس با بخش مالی در ارتباط باشید.