خطای Runtime Expired

خطای Runtime Expired

خطای Runtime Expired
تصویر ارسالی از کاربر

علت : تنظیم نبودن تاریخ یا ساعت سیستم

راه حل 1 : تاریخ و ساعت سیستم را تنظیم و به روز کنید

دیدگاهتان را بنویسید