آزمون پیشرفت تحصیلی با جواب - میهن مکتب

میهن مکتب

پایگاه جامع درسی
0

آزمون پیشرفت تحصیلی با جواب

خانه » دانلود » آزمون پیشرفت تحصیلی با جواب
آزمون پیشرفت تحصیلی با جواب
5 (100%) 2 vote[s]
500 تومان
اطلاعات دوره
تعداد دانشجو
64
مدت دوره
تعداد درس ها
 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله دوم اسفندماه 1396

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله دوم اسفندماه 1396

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله دوم اسفندماه 1396

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله اول آذرماه ماه1397 -نوبت صبح

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله اول آذرماه ماه1397 -نوبت عصر

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله اول آذرماه ماه1397 -نوبت صبح

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله اول آذرماه ماه1397 -نوبت عصر

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله اول آذرماه ماه1397 -نوبت صبح

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله اول آذرماه ماه1397 -نوبت عصر

 • پاسخ ندارد - مرحله اول آذرماه ماه1397

 • پاسخ ندارد - مرحله اول آذرماه ماه

 • پاسخ ندارد - مرحله اول آذرماه ماه

افزودن به سبد

مهدی قدیری

درباره استاد
مهدی قدیری-دبیر ریاضی
اشتراک گذاری محصول

بیشترین زمان

با بالاترین کیفیت تدریس

اساتید مجرب

بهترین استاد های ایران

ویدیو با کیفیت

دارای ضمانت نامه کیفیت

دسترسی ایمن

تنها خودتان یاد بگیرید

آزمون پیشرفت تحصیلی با جواب
۵ (۱۰۰%) ۲ vote[s]

آزمون پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی از شاخص های مهم ارزیابی نوجوانان در مدرسه است و می تواند با عوامل بسیاری از جمله سازگاری مرتبط باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی و مولفه های سازگاری در دانش آموزان انجام گرفته است.

نمونه پژوهش دانش آموزان شهر کاشان

نمونه پژوهش شامل ۳۸۰ دانش آموز دختر و پسر دبیرستانهای شهر کاشان بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سازگاری بل استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون تفاوت میانگینها محاسبه شد.

و در ادامه آن  …

نتایج نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی، سازگاری در خانه و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر ارتباط معناداری وجود دارد.

آزمون پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی

همچنین نتایج نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که بین سازگاری هیجانی و سازگاری سلامت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.

اهمیت مجموعه عوامل خانوادگی و آموزشگاهی

با توجه به اهمیت مجموعه عوامل خانوادگی و آموزشگاهی مرتبط با سازگاری و عملکرد تحصیلی، لازم است والدین و مربیان درباره ویژگیهای نوجوانان شناخت کافی داشته باشند و با افزایش اگاهی نوجوانان به ارتقای مهارتهای سازگاری کمک نمایند.

 

برای تهیه پاورپوینت های آموزشی کتاب ریاضی هفتم  دکمه زیر را انتخاب نمایید

 

برای تهیه پاورپوینت های آموزشی کتاب ریاضی هشتم  دکمه زیر را انتخاب نمایید

برای تهیه پاورپوینت های آموزشی کتاب ریاضی نهم دکمه زیر را انتخاب نمایید

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله دوم اسفندماه ۱۳۹۶

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله دوم اسفندماه ۱۳۹۶

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله دوم اسفندماه ۱۳۹۶

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله اول آذرماه ماه۱۳۹۷ -نوبت صبح

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله اول آذرماه ماه۱۳۹۷ -نوبت عصر

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله اول آذرماه ماه۱۳۹۷ -نوبت صبح

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله اول آذرماه ماه۱۳۹۷ -نوبت عصر

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله اول آذرماه ماه۱۳۹۷ -نوبت صبح

 • همراه با پاسخنامه کلیدی - مرحله اول آذرماه ماه۱۳۹۷ -نوبت عصر

 • پاسخ ندارد - مرحله اول آذرماه ماه۱۳۹۷

 • پاسخ ندارد - مرحله اول آذرماه ماه

 • پاسخ ندارد - مرحله اول آذرماه ماه

افزودن به سبد
1 دیدگاه
دانلود سریال ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید شما

آموزش های مرتبط