×
دانلود
ریاضی نهم
رایگان

نمونه سوال ریاضی نهم – ترم دوم خرداد 1399

اضافه شد
دبیرستان علی دهخدایی
۱۶ نمره فصل اول تا ششم
۴ نمره فصل هفتم و هشتم
۴ نمره فصل اول تا ششم
سوال (pdf)سوال (word) پاسخنامه تایپ شده (pdf)
*دبیرستان شهید احمد فروغی
۱۶ نمره فصل اول تا ششم
۴ نمره فصل هفتم و هشتم
۴ نمره فصل اول تا ششم
سوال (pdf)سوال (word) پاسخنامه تایپ شده (pdf)
دانلود از سایت میهن مکتب

دانلود
سوالات ریاضی هفتم نوبت اول قابل ویرایش | word
رایگان

سوالات ریاضی هفتم نوبت اول قابل ویرایش | word

سوالات ریاضی هفتم نوبت اول قابل ویرایش ویژه دبیران محترم
(این سوالات مناسب دانش آموزان نیست )
سوال امتحانی درس ریاضی هفتم نوبت اول قابل ویرایشword (1) اضافه شد
سوال امتحانی درس ریاضی هفتم نوبت اول قابل ویرایش (۲)word اضافه شد
سوال امتحانی درس ریاضی هفتم نوبت اول قابل ویرایش (۳)word اضافه شد
سوال امتحانی درس ریاضی هفتم نوبت اول قابل ویرایش (۴)wordاضافه شد
سوال امتحانی درس ریاضی هفتم قابل نوبت اول ویرایش (۵)wordاضافه شد
سوال امتحانی درس ریاضی هفتم نوبت اول قابل ویرایش (۶)wordاضافه شد
سوال امتحانی درس ریاضی هفتم نوبت اول قابل ویرایش (۷)wordاضافه شد
سوال امتحانی درس ریاضی هفتم نوبت اول قابل ویرایش (۸)word اضافه شد

0