×
دانلود
رایگان

سوالات ریاضی نهم نوبت اول(98)

اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافه شد
اصفهان – دبیرستان علی دهخدایی
اصفهان – دبیرستان شهید احمد فروغی
اصفهان – دبیرستان غیر دولتی پسرانه
سما۳ آقای منزه
بندر لنگه – دبیرستان غیر دولتی معارف-آقای رحیمی
کرج – باهنر۱
تربت حیدریه – شهید بهشتی
بیرجند – شاهد
بناب – آموزشگاه فشنگچی
گناباد- هاشمی نژاد
حکمت دانش
جهرم – البرز
مازندران – بند پی
غیر دولتی سما
خرم آباد – سارا
شهر کرد -کاشانی
شاهرود – فروغ دانش
تبریز – مبتکران
زنجان – مهدیه ۱
سیستان و بلو چستان -شهید رزمجو مقدم

دانلود
رایگان

راهنمای تدریس و کتاب های ریاضی متوسطه اول

کتاب و راهنمای تدریس

کتاب ریاضی هفتم
راهنمای تدرس ریاضی هفتم
طرح درس

کتاب ریاضی هشتم
راهنمای تدرس ریاضی هشتم
طرح درس

کتاب ریاضی نهم
راهنمای تدرس ریاضی نهم
طرح درس

بودجه بندی ریاضی متوسطه اول
بارم بندی ریاضی متوسطه اول

دانلود
رایگان

نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی نهم نوبت دوم

سوال آمادگی دفاعی
۵نمونه سوال نوبت دوم
۵نمونه سوال نوبت دوم
۵نمونه سوال نوبت دوم
۵نمونه سوال نوبت دوم

دانلود
نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی نهم نوبت اول
رایگان

نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی نهم نوبت اول

سوال آمادگی دفاعی
۳نمونه سوال سری اول
۳نمونه سوال سری دوم
نمونه سوال سری سوم

دانلود
رایگان

نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت اول

سوال عربی نهم
۳نمونه سوال نوبت اول
۴نمونه سوال نوبت اول
۵نمونه سوال نوبت اول
۶نمونه سوال نوبت اول

دانلود
نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت اول
رایگان

سوال امتحانی مطالعات اجتماعی نهم نوبت اول

نمونه سوال امتحانی
مطالعات اجتماعی
نهم نوبت اول
سری اول ۶ نمونه سوال
سری دوم ۶ نمونه سوال
سری سوم ۶ نمونه سوال
سری چهارم ۶ نمونه سوال

دانلود
رایگان

نمونه سوال امتحانی قرآن نهم نوبت اول

نمونه سوال امتحانی
قرآن نهم
نوبت اول
۱۰ نمونه سوال
پاسخنامه دارد

دانلود
رایگان

سوال امتحانی علوم تجربی نهم نوبت اول

۱۰نمونه سوال امتحانی
علوم تجربی نهم نوبت اول
اکثرسوالات پاسخ نامه دارد
اضافه شد
جزوه نهم فصل اول تا هفتم
نمونه سوال امتحانی دبیرستان علی دهخدایی اضافه شد
با تشکر از آقای سعادت

دانلود
رایگان

سنجش عملکردی

پاورپوینت سنجش عملکردی

خرید
48,000 تومان – 48,000 تومان

لوح فشرده ریاضی ( DVD ) نسخه ویژه دانش آموزان

لوح فشرده ریاضی ( DVD ) نسخه ویژه دانش آموزان – دارای آموزش ویدویی ، اسلاید تعاملی کل کتاب با پاسخ ، انواع نمونه سوالات با پاسخ ، بودجه بندی ، بارم بندی و …
پایه های ششم ، هفتم ، هشتم و نهم

0