×
دانلود
رایگان

سوالات ریاضی هفتم نوبت اول دی ماه 98

اضافه شد- پاسخنامه
اصفهان – دبیرستان علی دهخدایی
اصفهان – دبیرستان شهید احمد فروغی
اصفهان – دبیرستان غیر دولتی پسرانه سما ۳ آقای منزه
اصفهان – دبیرستان غیر دولتی باقرالعلوم  آقای منزه
دبیرستان غیر دولتی معارف بندر لنگه – آقای رحیمی
جهرم – دبیرستان شاهد- خانم قربان جهرمی
دبیرستان شهید بابایی قزوین(سمپادی)
فرزانگان ۵ هشتگرد(سمپادی)
فرزانگان -خرم آباد(سمپادی)
بیجار- مدرسه یاران امام
بناب -شهید تقی پور
مازندران -بند پی شرقی
تربت جام -فرزانگان(سمپادی)
سیستان و بلوچستان -شهید رزمجو
غیر دولتی سما
غیر دولتی شایستگان – شهر کرد
یزد -ناحیه یک

دانلود
رایگان

راهنمای تدریس و کتاب های ریاضی متوسطه اول

کتاب و راهنمای تدریس

کتاب ریاضی هفتم
راهنمای تدرس ریاضی هفتم
طرح درس

کتاب ریاضی هشتم
راهنمای تدرس ریاضی هشتم
طرح درس

کتاب ریاضی نهم
راهنمای تدرس ریاضی نهم
طرح درس

بودجه بندی ریاضی متوسطه اول
بارم بندی ریاضی متوسطه اول

دانلود
رایگان

نمونه سوال امتحانی عربی هفتم نوبت اول

سوال امتحان عربی
۲نمونه سوال نوبت اول
۳نمونه سوال نوبت اول
۵نمونه سوال نوبت اول
۶ نمونه سوال نوبت اول

دانلود
نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اول
رایگان

نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی هفتم نوبت اول

سوالات امتحانی

۶نمونه سوال نوبت اول سری اول

۶نمونه سوال نوبت اول سری دوم

۶نمونه سوال نوبت اول سری سوم

دانلود
رایگان

نمونه سوال امتحانی قرآن هشتم نوبت اول

نمونه سوال امتحانی
قرآن هشتم
نوبت اول
۱۰ نمونه سوال
پاسخنامه دارد

دانلود
نمونه سوال امتحانی قرآن هفتم نوبت اول
رایگان

نمونه سوال امتحانی قرآن هفتم نوبت اول

نمونه سوال امتحانی
قرآن هفتم نوبت اول
۱۰نمونه سوال
پاسخنامه دارد

دانلود
نمونه سوال امتحانی علوم تجربی هفتم نوبت اول
رایگان

نمونه سوال امتحانی علوم تجربی هفتم نوبت اول

نمونه سوال امتحانی
علوم تجربی
هفتم نوبت اول
۱۰ نمونه سوال با پاسخ

دانلود
رایگان

سنجش عملکردی

پاورپوینت سنجش عملکردی

خرید
48,000 تومان – 48,000 تومان

لوح فشرده ریاضی ( DVD ) نسخه ویژه دانش آموزان

لوح فشرده ریاضی ( DVD ) نسخه ویژه دانش آموزان – دارای آموزش ویدویی ، اسلاید تعاملی کل کتاب با پاسخ ، انواع نمونه سوالات با پاسخ ، بودجه بندی ، بارم بندی و …
پایه های ششم ، هفتم ، هشتم و نهم

خرید
38,000 تومان – 38,000 تومان

لوح فشرده ریاضی ( DVD ) نسخه ویژه دبیران

لوح فشرده ریاضی ( DVD ) نسخه ویژه دبیران – اسلاید تعاملی کل کتاب با پاسخ ویژه تدریس ، نمایش گرافیکی مباحث هندسی ، انواع نمونه سوالات با پاسخ ، بودجه بندی ، بارم بندی ، طرح درس و …
پایه های ششم ، هفتم ، هشتم و نهم

0