هندسه ( 1 ) پایه دهم

منوی سریع

اسلایدهای تعاملی هندسه (1)

تحت وب

میهن مکتب

فصل اول – ترسیم‌های هندسی و استدلال
فصل دوم – قضیه تالس ، تشابه و کاربردهای آن
فصل سوم – چندضلعی ها ( در حال تهیه )
فصل چهارم – تجسم فضایی ( در حال تهیه )

اسلایدهای تعاملی هندسه (1)

ویندوز

فصل اول – ترسیم‌های هندسی و استدلال
فصل دوم – قضیه تالس ، تشابه و کاربردهای آن
فصل سوم – چندضلعی ها ( در حال تهیه )
فصل چهارم – تجسم فضایی ( در حال تهیه )

نرم افزار کامل هندسه (1)

ویندوز

در حال تهیه

نمونه سوالات فصل به فصل هندسه (1)

دانلود نمونه سوالات فصل + پاسخ

دانلود سوال فصل 1
دانلود سوال فصل 2
دانلود پاسخنامه سوال فصل 1
دانلود پاسخنامه سوال فصل 2

سوالات امتحانی هندسه (1)

نوبت اول با پاسخ

آزمون شماره 1 + پاسخنامه
آزمون شماره 2 + پاسخنامه
آزمون شماره 3 + پاسخنامه
آزمون شماره 4 + پاسخنامه
آزمون شماره 5 + پاسخنامه
آزمون شماره 6 + پاسخنامه
آزمون شماره 7 + پاسخنامه
آزمون شماره 8 + پاسخنامه
آزمون شماره 9 + پاسخنامه
آزمون شماره 10 + پاسخنامه

نوبت دوم با پاسخ

آزمون شماره 1 + پاسخنامه
آزمون شماره 2 + پاسخنامه
آزمون شماره 3 + پاسخنامه
آزمون شماره 4 + پاسخنامه
آزمون شماره 5 + پاسخنامه
آزمون شماره 6 + پاسخنامه
آزمون شماره 7 + پاسخنامه
آزمون شماره 8 + پاسخنامه
آزمون شماره 9 + پاسخنامه
آزمون شماره 10 + پاسخنامه

درسنامه (جزوه) و کتاب درسی

کتاب درسی هندسه (1)
درسنامه (جزوه) کامل هندسه (1)

دانلود جزوه فصل به فصل هندسه ( 1 )

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
بازدید کل صفحه : 295ــــــــــــــــــــــــــــــ هندسه دهم میهن مکتب ــــــــــــــــــــــــــــــ بازدید امروز : 3