توضیحات محصول

یکی از موضوعات بنیادی در مقطع متوسطه ی اول انجام عملیات بین اعداد صحیح است.

هدف این نرم افزار بهره گیری از جذابیت های سمعی و بصری در به وجود آوردن بستری مناسب در جهت افزایش توانایی دانش آموز در انجام چهار عمل اصلی بین اعداد صحیح و همچنین افزایش میل و رغبت دانش آموز به انجام تمرین در این زمینه است.

این نرم افزار قابل اجرا بر روی انواع گوشی های هوشمند و تبلت اندرویدی می باشد.