توضیحات محصول

 فصل هفتم ریاضی هفتم

توان و جذر

 وقتی یک یاخته به یاخته های دیگر تبدیل می شود و این عمل تکرار می گردد، در مدت کوتاهی تعداد یاخته ها به سرعت افزایش پیدا می کنند.
رشد تعداد یاخته ها به صورت توانی است. شاید به همین علت است
که جراحت پوست در مدت کوتاهی ترمیم می شود و یاخته های جدید جایگزین
یاخته های مرده می شوند.

  • تعریف توان

  • محاسبۀ عبارت های توان دار

  • ساده کردن عبارت های توان دار

  • جذر و ریشه

برای تهیه پاورپوینت های آموزشی دکمه زیر را انتخاب نمایید