ریاضی هشتم

توضیحات محصول

فصل سوم ریاضی هشتم | چند ضلعی ها

طی هزاران سال گذشته در آثار هنری گوشه و کنار کشور پر افتخارمان، نقش مؤثر استفاده از هندسه و
شکل های هندسی و نیز مفاهیم مهم آن همچون انتقال، تقارن و دوران به وضوح قابل مشاهده است.

درس اول: چند ضلعی ها و تقارن
درس دوم: توازی و تعامد
درس سوم: چهارضلعی ها
درس چهارم: زاویه های داخلی
درس پنجم: زاویه های خارجی

مرتبط با این مطلب

  1. هندسه واستدلال
  2. مجموعه جامع آموزش ریاضی هشتم 
  3. نمونه سوال فصل به فصل ریاضی هشتم با پاسخ

برای تهیه اسلاید های آموزشی دکمه زیر را انتخاب نمایید