ریاضی هشتم

توضیحات محصول

 فصل هشتم ریاضی هشتم-آمارواحتمال

بررسی خواص هر گاز با استفاده از آمار و احتمال، هم کاری ساده است و هم به نتایج قابل قبول و عملیمنجر می شود؛ مثلاً با استفاده از آمار و احتمال می توان تعداد دفعاتی را برآورد کرد که باید مقداری گاز دارایاورانیوم را غنی کنیم تا به درجه خلوص مورد نیاز برسد.

درس اول: دسته بندی داده ها 
درس دوم: میانگین داده ها 
درس سوم: احتمال یا اندازه گیری شانس 
درس چهارم: بررسی حالت های ممکن

مرتبط با این مطلب

  1. آمارواحتمال
  2. مجموعه جامع آموزش ریاضی هشتم 
  3. نمونه سوال فصل به فصل ریاضی هشتم با پاسخ

برای تهیه اسلاید های آموزشی دکمه زیر را انتخاب نمایید