توضیحات محصول

 فصل هشتم ریاضی هفتم

بردار و مختصات

تعیینموقعیت و مکان یک شیء مثل هواپیما، مسیریابی و هدایت
آن در فضا یا یک کشتی در دریا با داشتن مختصات آن شیء در هر لحظه
امکان پذیر است.بیان موقعیت اشیاء با عدد امکان کار با رایانه را نیز فراهم
می کند تا به کار سرعت بیشتری بدهد.

  • پاره خط جهت دار

  • بردارهای مساوی و قرینه

  • مختصات

  • بردار انتقال

مرتبط با این مطلب

پاسخ سوالات به صورت آموزشی در پاورپوینت اسلایدشو های ریاضی هفتم قرار گرفته است

برای تهیه اسلاید های آموزشی دکمه زیر را انتخاب نمایید