ریاضی هشتم

توضیحات محصول

 فصل نهم ریاضی هشتم

دایره

درس اول: خط و دایره 
درس دوم: زاویه های مرکزی 
درس سوم: زاویه های محاطی

مرتبط با این مطلب

  1. آمارواحتمال
  2. مجموعه جامع آموزش ریاضی هشتم 
  3. نمونه سوال فصل به فصل ریاضی هشتم با پاسخ

برای تهیه اسلاید های آموزشی دکمه زیر را انتخاب نمایید