قاضی 5394

خالد قاضی

لیسانس ریاضی با 20 سال سابقه کار در شهرستان عسلویه ودر مدارس غیر انتفاعی و عادی مشغول به کار هستم

4 محصول

0 دریافت

نمونه کار

>