صفحه اختصاصی - میهن مکتب

میهن مکتب

پایگاه جامع درسی
0

فروشگاه فروشنده علی نادری

مطالب فصل دوم ریاضی هشتم تعریف اعداد اول و اعداد مرکب ،فصل دوم کتاب ریاضی هشتم به این معما توجه کنید: «من عددی بین ۱ و ۵۰ هستم. مجموع…

 • آزمون شماره ۲ پاسخ درمجموعه های آموزشی

 • آبان ۹۷ نادری

 • طراح مشخص نیست

 • نجف آباد خانم صفاری

 • آقای اسماعیلی

افزودن به سبد

مطالب فصل پنجم ریاضی هفتم فصل پنجم کتاب ریاضی هفتم "شمارنده ها واعداد اول" تعریف شمارنده و نوشتن شمارنده های یک عدد شمارنده همون طوری که از اسمش پیداست…

 • آزمون شماره ۵ ، پاسخ درمجموعه آموزشی

 • جزوه کل کتاب دبیرستان مسعودیان

 • پاورپوینت

 • آقای زیرکاری

افزودن به سبد

مطالب فصل چهارم ریاضی هفتم فصل چهارم کتاب ریاضی هفتم "هندسه واستدلال" به اطراف خود نگاه کنید. چند شکل هندسی می بینید؟ ما در دنیایی از شکل ها و…

 • آزمون شماره ۴ ، پاسخ درمجموعه آموزشی

 • جزوه کل کتاب دبیرستان مسعودیان

 • خانم صفاری

 • آقای زیرکاری

افزودن به سبد

مطالب فصل سوم ریاضی هفتم فصل سوم ریاضی هفتم "جبر ومعادله " تبدیل مسائل زندگی روزمره به عبارت ها و معادله های ریاضی را مدل سازی می گویند. برای…

 • آزمون شماره ۳ پاسخ درمجموعه آموزشی

 • جزوه کل کتاب دبیرستان مسعودیان

 • نجف آباد آقا/ خانم صفاری

 • آقای زیرکاری

 • آقای نادری- پاسخ دارد

 • شاهد جهرم خانم قربان جهرمی فصل ۱۲۳

 • شاهد جهرم خانم قربان جهرمی فصل ۱۲۳

 • شاهد جهرم خانم قربان جهرمی فصل ۳

 • آقای زیرکاری

افزودن به سبد

مطالب فصل دوم ریاضی هفتم فصل دوم کتاب ریاضی هفتم " اعداد صحیح" از عددهای صحیح (علامت دار) می توان برای بیان وضعیت سرما وگرمای هوا؛ همچنین عمق و…

 • آزمون شماره ۲ ، پاسخ درمجموعه آموزشی

 • نجف آباد خانم صفاری

 • شهرستان سلماس

 • جزوه کل کتاب دبیرستان مسعودیان

 • آقای زیرکاری

افزودن به سبد

مطالب فصل اول ریاضی هفتم فصل اول کتاب ریاضی هفتم" راهبردهای حل مساله " در دورهٔ ابتدایی با تعدادی از راهبردهای حل مسئله آشنا شدید. در این بخش مطالب…

 • جزوه کل کتاب دبیرستان مسعودیان

 • آقای زیرکاری

 • آزمون شماره ۱ علی نادری پاسخ درمجموعه آموزشی

 • مهر۹۷ آقای نادری

 • مهر۹۷ با پاسخ |آقای منزه

 • مهر۹۷ دخترانه شاهد ، خانم قربان جهرمی

 • مهر۹۷ آقای خادمی

 • تهیه کننده علی نادری

افزودن به سبد

 فصل چهارم ریاضی نهم توان وریشه درس اول : توان صحیح درس دوم : نماد علمی درس سوم : ریشه گیری درس چهارم : جمع و تفریق رادیکال ها مرتبط با این مطلب مطالب فصل پنجم ریاضی…

 • آزمون شماره ۴ علی نادری پاسخ درمجموعه آموزشی

افزودن به سبد

 فصل سوم ریاضی نهم درس اوّل: استدلال درس دوم: آشنایی با اثبات در هندسه درس سوم: هم نهشتی مثلث ها درس چهارم: حل مسئله در هندسه درس پنجم: شکل های متشابه مرتبط با این…

 • دبیرستان سعدی

 • پیشنهاد میشود نهمی ها مطالعه نمایند

 • آزمون شماره ۲ -پاسخ درمجموعه آموزشی

 • آقای زیرکاری

 • آقای نادری

افزودن به سبد

 فصل دوم ریاضی نهم اعداد حقیقی درس اول : اعداد گویا درس دوم : اعداد حقیقی درس سوم : قدر مطلق و محاسبه ی تقریبی غیاث الدین جمشید کاشانی غیاث الدین جمشید کاشانی زبردست ترین…

 • آذر۹۷ آقای نادری

 • سری َA آذر۹۷ آقای نادری

 • سری B آذر۹۷ آقای نادری

 • آزمون شماره ۲ پاسخ درمجموعه آموزشی

 • دبیرستان سعدی

افزودن به سبد
0 دیدگاه

No Comment.