ریاضی پنجم دبستان

منوی سریع

اسلایدهای تعاملی

ریاضی پنجم

تحت وب


فصل اول – عدد نویسی و الگوها
فصل دوم – کسر
فصل سوم – نسبت، تناسب و درصد
فصل چهارم- تقارن و چند ضلعی ها
فصل پنجم- عددهای اعشاری
فصل ششم – اندازه گیری
فصل هفتم – آمار و احتمال

اسلایدهای تعاملی

ریاضی پنجم

ویندوز


فصل اول – عدد نویسی و الگوها
فصل دوم – کسر
فصل سوم – نسبت، تناسب و درصد
فصل چهارم- تقارن و چند ضلعی ها
فصل پنجم- عددهای اعشاری
فصل ششم – اندازه گیری
فصل هفتم – آمار و احتمال

سوال‌های فصل به فصل  ریاضی پنجم

دانلود نمونه سوالات فصل + پاسخ

دانلود سوال فصل 1
دانلود سوال فصل 2
دانلود سوال فصل 3
دانلود سوال فصل 4
دانلود سوال فصل 5
دانلود سوال فصل 6
دانلود سوال فصل 7
دانلود پاسخنامه سوال فصل 1
دانلود پاسخنامه سوال فصل 2
دانلود پاسخنامه سوال فصل 3
دانلود پاسخنامه سوال فصل 4
دانلود پاسخنامه سوال فصل 5
دانلود پاسخنامه سوال فصل 6
دانلود پاسخنامه سوال فصل 7

سوال‌های امتحانی نوبت اول و دوم ریاضی پنجم

نوبت اول با پاسخ

دانلود سوال شماره 1
دانلود سوال شماره 2
دانلود سوال شماره 3
دانلود سوال شماره 4
دانلود سوال شماره 5
دانلود سوال شماره 6
دانلود سوال شماره 7
دانلود پاسخ نامه 1
دانلود پاسخ نامه 2
دانلود پاسخ نامه 3
دانلود پاسخ نامه 4
دانلود پاسخ نامه 5
دانلود پاسخ نامه 6
دانلود پاسخ نامه 7

نوبت دوم با پاسخ

دانلود سوال شماره 1
دانلود سوال شماره 2
دانلود سوال شماره 3
دانلود سوال شماره 4
دانلود سوال شماره 5
دانلود سوال شماره 6
دانلود سوال شماره 7
دانلود پاسخ نامه 1
دانلود پاسخ نامه 2
دانلود پاسخ نامه 3
دانلود پاسخ نامه 4
دانلود پاسخ نامه 5
دانلود پاسخ نامه 6
دانلود پاسخ نامه 7

درسنامه (جزوه) ، سوال آغازین و کتاب درسی

کتاب ریاضی پنجم
جزوه کامل ریاضی پنجم
آزمون آغازین (1)
آزمون آغازین (2)
آزمون آغازین (3)

دانلود جزوه فصل به فصل ریاضی پنجم

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7
بازدید کل : 409ــــــــــــــــــــــــــــــ ریاضی پنجم میهن مکتب ــــــــــــــــــــــــــــــ بازدید امروز : 3