ریاضی ششم دبستان

منوی سریع

اسلایدهای تعاملی

ریاضی ششم

تحت وب


فصل اول – عدد و الکو های عددی
فصل دوم – کسر
فصل سوم – اعداد اعشاری
فصل چهارم – تقارن و مختصات
فصل پنجم – اندازه گیری
فصل ششم – تناسب و درصد
فصل هفتم – تقریب

اسلایدهای تعاملی 

ریاضی ششم

ویندوز


فصل اول – عدد و الکو های عددی
فصل دوم – کسر
فصل سوم – اعداد اعشاری
فصل چهارم – تقارن و مختصات
فصل پنجم – اندازه گیری
فصل ششم – تناسب و درصد
فصل هفتم – تقریب

نرم افزار کامل ریاضی ششم

ویندوز


ویژه دبیران (دانلود)
ویژه دبیران (ارسال پستی)
ویژه دانش آموزان (ارسال پستی)
معرفی نرم افزار (ویدیو)

فیلم تدریس کامل ریاضی ششم

فصل اول

 

 ریاضی ششم

 

عدد و الگوهای عددی


درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل دوم

ریاضی ششم

کسر


درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل سوم

ریاضی ششم

اعداد اعشاری


درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل چهارم

ریاضی ششم

تقارن و مختصات


درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل پنجم

ریاضی ششم

اندازه‌گیری


درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل ششم

ریاضی ششم

تناسب و درصد


درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل هفتم

ریاضی ششم

تقریب


درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

سوال‌های فصل به فصل ریاضی ششم

دانلود نمونه سوالات فصل + پاسخ

دانلود سوال فصل 1
دانلود سوال فصل 2
دانلود سوال فصل 3
دانلود سوال فصل 4
دانلود سوال فصل 5
دانلود سوال فصل 6
دانلود سوال فصل 7
دانلود پاسخنامه سوال فصل 1
دانلود پاسخنامه سوال فصل 2
دانلود پاسخنامه سوال فصل 3
دانلود پاسخنامه سوال فصل 4
دانلود پاسخنامه سوال فصل 5
دانلود پاسخنامه سوال فصل 6
دانلود پاسخنامه سوال فصل 7

سوال‌های امتحانی ریاضی ششم

نوبت اول با پاسخ

دانلود سوال شماره 1
دانلود سوال شماره 2
دانلود سوال شماره 3
دانلود سوال شماره 4
دانلود سوال شماره 5
دانلود پاسخ نامه 1
دانلود پاسخ نامه 2
دانلود پاسخ نامه 3
دانلود پاسخ نامه 4
دانلود پاسخ نامه 5

نوبت دوم با پاسخ

دانلود سوال شماره 1
دانلود سوال شماره 2
دانلود سوال شماره 3
دانلود سوال شماره 4
دانلود سوال شماره 5
دانلود پاسخ نامه 1
دانلود پاسخ نامه 2
دانلود پاسخ نامه 3
دانلود پاسخ نامه 4
دانلود پاسخ نامه 5

درسنامه (جزوه) ، آزمون آغازین و کتاب درسی

کتاب ریاضی ششم
جزوه ریاضی ششم
سوال آغازین (1)
سوال آغازین (2)
سوال آغازین (3)

دانلود جزوه فصل به فصل ریاضی ششم

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7
بازدید کل صفحه : 460ــــــــــــــــــــــــــــــ ریاضی ششم میهن مکتب ــــــــــــــــــــــــــــــ بازدید امروز : 5