ریاضی هفتم متوسطه اول

منوی سریع

اسلایدهای تعاملی

ریاضی هفتم

تحت وب


فصل اول – راهبرهای حل مسئله
فصل دوم – عددهای صحیح
فصل سوم – جبر و معادله
فصل چهارم- هندسه و استدلال
فصل پنجم- شمارنده ها و اعداد اول
فصل ششم – سطح و حجم
فصل هفتم – توان و جذر
فصل هشتم – بردار و مختصات
فصل نهم – آمار و احتمال

اسلایدهای تعاملی

ریاضی هفتم

ویندوز


فصل اول – راهبرهای حل مسئله
فصل دوم – عددهای صحیح
فصل سوم – جبر و معادله
فصل چهارم- هندسه و استدلال
فصل پنجم- شمارنده ها و اعداد اول
فصل ششم – سطح و حجم
فصل هفتم – توان و جذر
فصل هشتم – بردار و مختصات
فصل نهم – آمار و احتمال

نرم افزار کامل ریاضی هفتم

ویندوز


نرم افزار کامل ریاضی هفتم ( دبیران )
دانش آموزان به زودی
درصورت تمایل به ارسال از طریق پست اینجا کلیک کنید

فیلم تدریس کامل ریاضی هفتم

 فصل اول

راهبردهای حل مسئله
درس اول
درس دوم
مرور راهبردها
درس سوم
درس چهارم

فصل دوم

عددهای صحیح
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
تمرین ترکیبی
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل سوم

جبر و معادله
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
تمرین ترکیبی
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل چهارم

هندسه و استدلال
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
تمرین ترکیبی
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل پنجم

شمارنده‌ها و اعداد اول
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
تمرین ترکیبی
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل ششم

سطح و حجم
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
تمرین ترکیبی
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل هفتم

توان و جذر
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
تمرین ترکیبی
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل هشتم

بردار و مختصات
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
تمرین ترکیبی
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل نهم

آمار و احتمال
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
تمرین ترکیبی
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

 سوالات فصل به فصل ریاضی هفتم

دانلود نمونه سوالات فصل + پاسخ

دانلود سوال فصل 1
دانلود سوال فصل 2
دانلود سوال فصل 3
دانلود سوال فصل 4
دانلود سوال فصل 5
دانلود سوال فصل 6
دانلود سوال فصل 7
دانلود سوال فصل 8
دانلود سوال فصل 9
دانلود پاسخنامه سوال فصل 1
دانلود پاسخنامه سوال فصل 2
دانلود پاسخنامه سوال فصل 3
دانلود پاسخنامه سوال فصل 4
دانلود پاسخنامه سوال فصل 5
دانلود پاسخنامه سوال فصل 6
دانلود پاسخنامه سوال فصل 7
دانلود پاسخنامه سوال فصل 8
دانلود پاسخنامه سوال فصل 9
پاسخنامه آزمون فصل 1 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 2 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 3 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 4 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 5 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 6 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 7 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 8 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 9 (ویدیو)

سوالات امتحانی نوبت اول و دوم ریاضی هفتم

نوبت اول با پاسخ

دانلود سوال شماره 1
دانلود سوال شماره 2
دانلود سوال شماره 3
دانلود سوال شماره 4
دانلود سوال شماره 5
دانلود سوال شماره 6
دانلود سوال شماره 7
دانلود سوال شماره 8
دانلود سوال شماره 9
دانلود سوال شماره 10
دانلود پاسخ نامه 1
دانلود پاسخ نامه 2
دانلود پاسخ نامه 3
دانلود پاسخ نامه 4
دانلود پاسخ نامه 5
دانلود پاسخ نامه 6
دانلود پاسخ نامه 7
دانلود پاسخ نامه 8
دانلود پاسخ نامه 9
دانلود پاسخ نامه 10

نوبت دوم با پاسخ

دانلود سوال شماره 1
دانلود سوال شماره 2
دانلود سوال شماره 3
دانلود سوال شماره 4
دانلود سوال شماره 5
دانلود سوال شماره 6
دانلود سوال شماره 7
دانلود سوال شماره 8
دانلود سوال شماره 9
دانلود سوال شماره 10
دانلود پاسخ نامه 1
دانلود پاسخ نامه 2
دانلود پاسخ نامه 3
دانلود پاسخ نامه 4
دانلود پاسخ نامه 5
دانلود پاسخ نامه 6
دانلود پاسخ نامه 7
دانلود پاسخ نامه 8
دانلود پاسخ نامه 9
دانلود پاسخ نامه 10

درسنامه (جزوه) ، سوال آغازین و کتاب درسی

کتاب ریاضی هفتم
درسنامه (جزوه) کامل ریاضی هفتم
سوال آغازین (1)
سوال آغازین (2)
سوال آغازین (3)
سوال آغازین (4) قابل ویرایش

دانلود جزوه فصل به فصل ریاضی هفتم

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7
فصل 8
فصل 9
بازدید کل صفحه : 490ــــــــــــــــــــــــــــــ ریاضی هفتم میهن مکتب ــــــــــــــــــــــــــــــ بازدید امروز : 3