ریاضی نهم متوسطه اول

منوی سریع

اسلایدهای تعاملی

ریاضی نهم

تحت وب


فصل اول – مجموعه‌ها
فصل دوم – عددهای حقیقی
فصل سوم – استدلال و اثبات در هندسه
فصل چهارم- توان و ریشه
فصل پنجم- عبارت‌های جبری
فصل ششم – خط و معادله‌های خطی
فصل هفتم – عبارت‌های گویا
فصل هشتم – حجم و مساحت
آزمون‌های ریاضی نمونه دولتی (ورودی دهم)
آزمون‌های ریاضی تیزهوشان (ورودی دهم)

اسلایدهای تعاملی

ریاضی نهم

ویندوز


فصل اول – مجموعه‌ها
فصل دوم – عددهای حقیقی
فصل سوم – استدلال و اثبات در هندسه
فصل چهارم – توان و ریشه
فصل پنجم – عبارت‌های جبری
فصل ششم – خط و معادله‌های خطی
فصل هفتم – عبارت‌های گویا
فصل هشتم – حجم و مساحت
آزمون‌های ریاضی نمونه دولتی (ورودی دهم)
آزمون‌های ریاضی تیزهوشان (ورودی دهم)

نرم افزار کامل ریاضی نهم

ویندوز


نرم افزار کامل ریاضی نهم ( دبیران )
دانش آموزان به زودی
درصورت تمایل به ارسال از طریق پست اینجا کلیک کنید

فیلم تدریس کامل ریاضی نهم

فصل اول 

مجموعه‌ها

درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل دوم

عددهای حقیقی

درس اول
درس دوم
درس سوم
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم

فصل سوم

استدلال و اثبات درهندسه
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
درس پنجم
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم
تمرین درس پنجم

فصل چهارم

توان و ریشه
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل پنجم

عبارت‌های جبری
درس اول
درس دوم
درس سوم
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم

فصل ششم

خط و معادله‌های خطی
درس اول
درس دوم
درس سوم
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم

فصل هفتم

عبارت‌های گویا
درس اول
درس دوم
درس سوم
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم

فصل هشتم

حجم و مساحت
درس اول
درس دوم
درس سوم
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم

سوال‌های فصل به فصل ریاضی نهم

دانلود نمونه سوالات فصل + پاسخ

دانلود آزمون فصل 1
دانلود آزمون فصل 2
دانلود آزمون فصل 3
دانلود آزمون فصل 4
دانلود آزمون فصل 5
دانلود آزمون فصل 6
دانلود آزمون فصل 7
دانلود آزمون فصل 8
دانلود پاسخنامه آزمون فصل 1
دانلود پاسخنامه آزمون فصل 2
دانلود پاسخنامه آزمون فصل 3
دانلود پاسخنامه آزمون فصل 4
دانلود پاسخنامه آزمون فصل 5
دانلود پاسخنامه آزمون فصل 6
دانلود پاسخنامه آزمون فصل 7
دانلود پاسخنامه آزمون فصل 8
پاسخنامه آزمون فصل 1 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 2 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 3 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 4 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 5 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 6 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 7 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 8 (ویدیو)

سوال‌های امتحانی نوبت اول و دوم با پاسخ

نوبت اول با پاسخ

دانلود سوال شماره 1
دانلود سوال شماره 2
دانلود سوال شماره 3
دانلود سوال شماره 4
دانلود سوال شماره 5
دانلود سوال شماره 6
دانلود سوال شماره 7
دانلود سوال شماره 8
دانلود سوال شماره 9
دانلود سوال شماره 10
دانلود پاسخ نامه 1
دانلود پاسخ نامه 2
دانلود پاسخ نامه 3
دانلود پاسخ نامه 4
دانلود پاسخ نامه 5
دانلود پاسخ نامه 6
دانلود پاسخ نامه 7
دانلود پاسخ نامه 8
دانلود پاسخ نامه 9
دانلود پاسخ نامه 10

نوبت دوم با پاسخ

دانلود سوال شماره 1
دانلود سوال شماره 2
دانلود سوال شماره 3
دانلود سوال شماره 4
دانلود سوال شماره 5
دانلود سوال شماره 6
دانلود سوال شماره 7
دانلود سوال شماره 8
دانلود سوال شماره 9
دانلود سوال شماره 10
دانلود پاسخ نامه 1
دانلود پاسخ نامه 2
دانلود پاسخ نامه 3
دانلود پاسخ نامه 4
دانلود پاسخ نامه 5
دانلود پاسخ نامه 6
دانلود پاسخ نامه 7
دانلود پاسخ نامه 8
دانلود پاسخ نامه 9
دانلود پاسخ نامه 10

درسنامه (جزوه) ، سوالات آزمون آغازین و کتاب ریاضی نهم

کتاب ریاضی نهم
جزوه کامل ریاضی نهم
سوال آغازین (1)
سوال آغازین (2)
سوال آغازین (3)
سوال آغازین (4) قابل ویرایش

دانلود جزوه فصل به فصل ریاضی نهم

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7
فصل 8
بازدید کل صفحه : 557ــــــــــــــــــــــــــــــ ریاضی نهم میهن مکتب ــــــــــــــــــــــــــــــ بازدید امروز : 1