کاربران گرامی وضعیت سرورها به حالت عادی بازگشت ، با سپاس از بردباری شما
0
03191010280
محتوای اتحاد
تجزیه عبارت های جبری

آموزش تجزیه عبارت های جبری فصل 5 کتاب ریاضی نهم

فاکتورگیری - اتحادها - دسته بندی
کاربرگ اتحادهای نهم

کاربرگ اتحادها فصل 5 کتاب ریاضی نهم (9)

 دانلود کاربرگ اتحادهای نهم (9) رایگان   ما پیشنهاد می کنیم بسته کامل ریاضی نهم میهن مکتب را حتما ببینید
4

اتحاد یک پایه مشترک فصل 5 کتاب ریاضی نهم (9)

(ویدیو) معرفی اتحاد یک پایه مشترک  
7

آموزش اتحاد مزدوج (1) فصل 5 کتاب ریاضی نهم

(ویدیو)معرفی اتحاد مزدوج با شکل (2)
4

آموزش اتحاد مزدوج (2) فصل 5 کتاب ریاضی نهم

با تمرین زیاد سعی کنید اتحاد ها را بخاطر بسپارید (ویدیو) معرفی  اتحاد مزدوج با استفاده از شکل
4

آموزش اتحاد مربع سه جمله ای فصل 5 ریاضی نهم

اتحاد مربع سه جمله را به کمک شکل ببینید
4

آموزش اتحاد مربع دو جمله ای فصل 5 کتاب ریاضی نهم

اتحاد مربع مجموع دو جمله اتحاد مربع تفاضل دو جمله