0
لیست مطالب
azmoon

خود آزمایی فصل چهارم ریاضی هفتم

برای ورود به خودآزمایی روی متن زیر بزنید خود آزمایی فصل چهارم ریاضی هفتم   دراین فصل چی یاد گرفتی؟ ارزشیابی وسیله ای است که بدون استفاده از آن ، فعالیت های آموزشی صرفا رها کردن تیری در تاریکی خواهد ...
6

تبدیلات هندسی

درس سوم فصل چهارم ریاضی هفتم انتقال: اگه شکل روی یه صفحه از جایی که قرار داره به محل دیگه ای بره ولی اندازه و جهتش تغییر نکنه، اونوقت میگیم تصویر جدید، انتقال یافته شکل هست. تقارن محوری: اگه قرینه یه شکل ...