0
03191010280
محتوای خود آزمایی
4

پاسخ ویدیویی آزمون فصل دوم ریاضی نهم ویژه میهن مکتب

پاسخ ویدیویی آزمون فصل دوم ریاضی نهم ویژه میهن مکتب در این ویدیو پاسخ سوالات آزمون فصل دوم ریاضی نهم ویژه میهن مکتب را مشاهده می کنید. برای مشاهده ویدیوی آزمون سایر فصل ها و ویدیوی تمام مطالب کتاب درسی ...
azmoon

خود آزمایی فصل چهارم ریاضی هشتم

خودآزمایی آنلاین فصل چهارم ریاضی هشتم دراین فصل چی یاد گرفتی؟ ارزشیابی وسیله ای است که بدون استفاده از آن ، فعالیت های آموزشی صرفا رها کردن تیری در تاریکی خواهد بود. ارزشیابی یکی از ارکان مهم و جدایی ناپذیر ...
azmoon

خود آزمایی فصل چهارم ریاضی هفتم

برای ورود به خودآزمایی روی متن زیر بزنید خود آزمایی فصل چهارم ریاضی هفتم   دراین فصل چی یاد گرفتی؟ ارزشیابی وسیله ای است که بدون استفاده از آن ، فعالیت های آموزشی صرفا رها کردن تیری در تاریکی خواهد ...