×
ادامه مطلب
22 بهمن 1398

کتاب ریاضی ششم

کتاب ریاضی ششم { کتاب ریاضی ششم pdf } مرتبط با این مطلب آموزش ریاضی ششم – کامل ( فیلم آموزشی – […]

ادامه مطلب
6 دی 1397

تکنیک هایی برای پیروزی در امتحان

امتحانات مساله بسیار مهم و حساسی برای دانش آموزان و دانشجویان است. برای موفقیت در امتحانات باید خوب مطالعه کنید ولیکن مهمترین گام موفقیت در امتحانات تعیین هدف است. مدیریت زمان، توجه به نکات امتحانات و ریزه کاریهای مهم و طلایی هنگام برگزاری امتحان می تواند جهت موفقیت در امتحانات بسیار راهگشا و کلیدی باشد.

ادامه مطلب
کتاب ریاضی نهم - میهن مکتب
16 مهر 1392

کتاب ریاضی نهم

کتاب ریاضی نهم | { کتاب ریاضی نهم pdf } مرتبط با این مطلب آموزش ریاضی نهم – کامل ( فیلم آموزشی […]

ادامه مطلب
کتاب ریاضی هشتم - میهن مکتب
16 مهر 1392

کتاب ریاضی هشتم

کتاب ریاضی هشتم | { کتاب ریاضی هشتم pdf } مرتبط با این مطلب آموزش ریاضی هشتم – کامل ( فیلم آموزشی […]

ادامه مطلب
16 مهر 1392

کتاب ریاضی هفتم

کتاب ریاضی هفتم | { کتاب ریاضی هفتم pdf } مرتبط با این مطلب آموزش ریاضی هفتم – کامل ( فیلم آموزشی – […]