0
لیست مطالب
azmoon

خود آزمایی فصل چهارم ریاضی هفتم

برای ورود به خودآزمایی روی متن زیر بزنید خود آزمایی فصل چهارم ریاضی هفتم   دراین فصل چی یاد گرفتی؟ ارزشیابی وسیله ای است که بدون استفاده از آن ، فعالیت های آموزشی صرفا رها کردن تیری در تاریکی خواهد ...
6

تبدیلات متوالی روی مثلث