0
03191010280
لیست مطالب
روش مطالعه ریاضی

روش مطالعه ریاضی

فصل 4 ریاضی هشتم

آموزش جبر و معادله _ فصل چهار ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل چهار ریاضی هشتم " ساده کردن عبارت های جبری " صفحه های 52 تا 54 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل چهار ریاضی هشتم " ...
فصل 6 ریاضی هفتم

آموزش سطح و حجم _ فصل ششم کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 6 ریاضی هفتم " حجم های هندسی " صفحه های 70 تا 71 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 6 ریاضی هفتم " حجم های ...
مستند راز بزرگ ریاضی

مستند راز بزرگ ریاضی

مستند زیبای  راز بزرگ ریاضی اگه ریاضی می خونی حتماً ببین   
7

آموزش اتحاد مزدوج (1) فصل 5 کتاب ریاضی نهم

(ویدیو)معرفی اتحاد مزدوج با شکل (2)
4

آموزش اتحاد مزدوج (2) فصل 5 کتاب ریاضی نهم

با تمرین زیاد سعی کنید اتحاد ها را بخاطر بسپارید (ویدیو) معرفی  اتحاد مزدوج با استفاده از شکل
3

پاسخ سوالات تستی فصل دوم کتاب ریاضی هشتم

پاسخ سوالات تستی فصل دوم ریاضی هشتم شود قبل از مشاهده ویدیو ، در آزمون شرکت کنید و سپس پاسخ سوالات را ببینید.   شرکت در آزمون
4

پاسخ سوالات تستی فصل سوم کتاب ریاضی نهم

پاسخ سوالات تستی فصل سوم ریاضی نهم  پیشنهاد می شود قبل از مشاهده ویدیو ، در آزمون شرکت کنید و سپس پاسخ سوالات را ببینید.                               ...
6

پاسخ سوالات تستی فصل 4 کتاب ریاضی هفتم

پاسخ سوالات تستی فصل چهارم ریاضی هفتم پیشنهاد می شود قبل از مشاهده ویدیو ، در آزمون شرکت کنید و سپس پاسخ سوالات را ببینید. شرکت در آزمون
5

پاسخ سوالات تستی فصل چهارم ریاضی هشتم

پاسخ سوالات تستی فصل چهارم ریاضی هشتم پیشنهاد می شود قبل از مشاهده ویدیو ، در آزمون شرکت کنید و سپس پاسخ سوالات را ببینید.   شرکت در آزمون
1 2