کاربران گرامی وضعیت سرورها به حالت عادی بازگشت ، با سپاس از بردباری شما
0
03191010280
محتوای ریاضی_هفتم
ترم دوم ریاضی 7

سوالات نوبت دوم کتاب ریاضی هفتم

مجموعه سوالات نوبت دوم ریاضی هفتم پاسخ سوالات به صورت  pdf  در برنامه اندروید و ویندوز میهن مکتب پاسخ سوالات به صورت  pdf  در برنامه اندروید و ویندوز میهن مکتب پاسخ سوالات به صورت  pdf  در برنامه اندروید و ویندوز ...
دید از جهت های مختلف

مشاهده دید از جهت های مختلف (2) فصل 6 کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو کوتاه دید از جهت های مختلف شکل صفحه 81 کتاب ریاضی هفتم ، سوال 8 را مشاهده می کنید   زمان : 30 ثانیه
6

پاسخ سوالات تستی فصل سوم کتاب ریاضی هفتم

پاسخ سوالات تستی فصل سوم ریاضی هفتم پیشنهاد می شود قبل از مشاهده ویدیو ، در آزمون شرکت کنید و سپس پاسخ سوالات را ببینید.   شرکت در آزمون