کاربران گرامی وضعیت سرورها به حالت عادی بازگشت ، با سپاس از بردباری شما
0
03191010280
محتوای ششم
فصل ششم ریاضی ششم

آموزش تناسب و درصد _ فصل شش کتاب ریاضی ششم

در این ویدیو درس اول فصل 6 ریاضی ششم یعنی " کسر ، نسبت و تناسب   " صفحه های 110 تا 113 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است تمرین درس اول فصل 6 ریاضی ششم در این ویدیو ...
فصل هفتم ریاضی ششم

آموزش تقریب _ فصل هفت کتاب ریاضی ششم

در این ویدیو درس اول فصل 7 ریاضی ششم یعنی " تقریب  " صفحه های 132 تا 135 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است تمرین درس اول فصل 7 ریاضی ششم در این ویدیو تمرین درس اول یعنی ...
turkish-yos

مجموعه سوالات فصل به فصل کتاب ریاضی ششم

مجموعه_سوالات_ریاضی_ششم_فصل_به_فصل پاسخ سوالات را می توانید با نصب برنامه آموزشی میهن مکتب  (ویندوز یا اندروید) مشاهده نمایید