0
لیست مطالب
فصل 6ریاضی هشتم

آموزش مثلث _ فصل شش ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل شش ریاضی هشتم " رابطه فیثاغورس " صفحه های 84 تا 87 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل شش ریاضی هشتم " رابطه فیثاغورس " ...
هم نهشتی مثلث ها

آموزش حالت های هم نهشتی مثلث ها فصل 6 کتاب ریاضی هشتم

مشاهده حالت های هم نهشتی مثلث ها به صورت فیلم و انیمیشین