0

انتقال خریدها از نسخه قدیمی

کاربر گرامی این فرم به مدت ۳ ماه از تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۹ پذیرای مشتریان عزیز بوده است و از تاریخ ۲۸ آذرماه طبق اطلاع رسانی های پیشین متوقف شده است . در صورت نیاز می توانید نسبت خرید نسخه های جدید اقدام نمایید