سوالات امتحانی ریاضی پنجم فصل به فصل

سوال فصل اول ریاضی پنجم سوال شماره ۱ پاسخنامه ۱ سوال فصل دوم ریاضی پنجم سوال شماره ۱ پاسخنامه ۱…

رایگان!

فصل اول ریاضی پنجم

تومان30,000

فصل اول ریاضی پنجم میهن مکنب با طراحی علی نادری

اسلاید‌های تعاملی ریاضی پنجم ( پاورپوینت پیشرفته فصل اول ریاضی پنجم )

تومان30,000

فصل پنجم ریاضی پنجم

تومان30,000

فصل پنجم  ریاضی پنجم میهن مکنب با طراحی علی نادری

اسلاید‌های تعاملی ریاضی پنجم ( پاورپوینت پیشرفته فصل پنجم ریاضی پنجم )

تومان30,000

فصل چهارم ریاضی پنجم

تومان30,000

فصل چهارم  ریاضی پنجم میهن مکنب با طراحی علی نادری

اسلاید‌های تعاملی ریاضی پنجم ( پاورپوینت پیشرفته فصل چهارم ریاضی پنجم )

تومان30,000

فصل دوم ریاضی پنجم

تومان30,000

فصل دوم ریاضی پنجم میهن مکتب با طراحی علی نادری

اسلاید‌های تعاملی ریاضی پنجم ( پاورپوینت پیشرفته فصل دوم ریاضی پنجم )

تومان30,000

فصل سوم ریاضی پنجم

تومان30,000

فصل سوم ریاضی پنجم میهن مکتب با طراحی علی نادری

اسلاید‌های تعاملی ریاضی پنجم ( پاورپوینت پیشرفته فصل سوم  ریاضی پنجم )

تومان30,000

فصل ششم ریاضی پنجم

تومان30,000

فصل ششم ریاضی ششم  میهن مکنب با طراحی علی نادری

اسلاید‌های تعاملی ریاضی پنجم ( پاورپوینت پیشرفته فصل ششم ریاضی پنجم )

تومان30,000

فصل هفتم ریاضی پنجم

تومان30,000

فصل هفتم ریاضی ششم  میهن مکنب با طراحی علی نادری

اسلاید‌های تعاملی ریاضی پنجم ( پاورپوینت پیشرفته فصل هفتم ریاضی پنجم )

تومان30,000
نرم افزار ریاضی پنجم
6%
تخفیف

نرم افزار ریاضی پنجم نسخه دبیران

تومان159,000

نرم افزار ریاضی پنجم نسخه دبیران

  • اسلاید تعاملی بی نظیر
  • تمامی قسمت های کتاب ریاضی پنجم با پاسخ ، مناسب آموزش
  • دارای انیمیشن و متحرک سازی
  • دارای اشکال هندسی در راستای درک مفهومی مطالب توسط دانش آموزان
  • سوالات فصل به فصل استاندارد ریاضی پنجم با جواب
  • انواع سوالات امتحانی نوبت اول و انواع سوالات امتحانی نوبت دوم
  • نسخه الکترونیکی کتاب درسی
  • جزوه / درسنامه ریاضی پنجم
تومان159,000