آموزش Word 2016

آموزش Word 2016 | این دوره آموزشی با کسب مجوز رسمی از دبیرخانه کشوری کامپیوتر در میهن مکتب منتشر شده است.

3
Free!

آموزش WordPress

آموزش WordPress | این دوره آموزشی با کسب مجوز رسمی از دبیرخانه کشوری کامپیوتر در میهن مکتب منتشر شده است.

2
Free!

استاندارد شهروند الکترونیک

استاندارد شهروند الکترونیک | این دوره آموزشی با کسب مجوز رسمی از دبیرخانه کشوری کامپیوتر در میهن مکتب منتشر شده است.

2
Free!

به‌کارگیری مبانی و مفاهیم اولیه کامپیوتر

این دوره آموزشی با کسب مجوز رسمی از دبیرخانه کشوری کامپیوتر در میهن مکتب منتشر شده است.

6
Free!
25%
تخفیف
4
7,500 تومان
25%
تخفیف

پاسخ ویدویی سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول شماره ۱

No Votes 0 Votes
7,500 تومان

نوبت اول

4
7,500 تومان
25%
تخفیف
22%
تخفیف

جزوه شب امتحان ریاضی نهم

جزوه شب امتحان ریاضی نهم | تالیف و نگارش علی نادری

13
از 53,000 تومان
22%
تخفیف

جزوه شب امتحان ریاضی هشتم

جزوه شب امتحان ریاضی هشتم | تالیف و نگارش علی نادری

7
از 53,000 تومان